Przemysłowe sprawy

Archiwum: magazyn

magazyn

Jak i czym karmić kury nioski?

Kury przynależą do drobiu grzebiącego, jednakowo jak indyki, perlice jak też przepiórki. Specyfika karmienia owego gatunku ptaków wynika ze szczególnej budowy układu trawiennego i sposobu przyjmowania pokarmu.
Ptaki nie mają warg ani zębów pomagających w pobieraniu jak też początkowej obróbce cząstek pokarmowych.

Jak kompleksowo wyposażyć magazyn?.

Magazyn to ważny element w gospodarce magazynowej. W zależności od tego, co ma być w nich przechowywane, czasu magazynowania towarów, i rotacji zapasów w magazynie, powinno się właściwe dobrać wyposażenie magazynu. Podstawowym wyposażeniem magazynu są urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego i pomocnicze urządzenia magazynowe.

Projektowanie pomieszczenia magazynowego – które elementy zakupić?

Magazyn służy do odpowiedniego ulokowania towaru, na przykład, do sprzedaży. Oczywiste jest, że powinny one być w odpowiedni sposób zabezpieczone i przetrzymywane. Służą do tego regały magazynowe. Dwustonne regały są najlepsze, ponieważ ułatwiają znalezienie asortymentu. Mogą one być nieruchome albo ruchome. Jeśli towar i specyfika magazynu tego wymagają, istotne są regały, które są ruchome.