Przemysłowe sprawy

Archiwum: operator

operator

Jak przygotować się do naprawienia dźwigu?

Wykorzystanie przez nas dźwigów jest dzisiaj ogromne. Są one bowiem w stanie znacznie uprościć nam w podobny sposób pełnienie naszych zadań w firmach wytwórczych, jak i pomóc przy przenoszeniu towarów wielkogabarytowych. W tym miejscu powinno się tymczasem przyznać, że dźwig jak każde urządzenie mechaniczne z biegiem czasu podlega zużytkowaniu. W jego produkcji zastosowano stosunkowo wiele składników, które muszą zostać co kilka lat wymienione.

Wózek widłowy jako maszyna do przewozu w magazynie

magazyn
Wózek widłowy to pojazd do transportu wewnętrznego o zasięgu ograniczonym i ruchu rozdzielanym służący do transportu towarów. Wielka wielorakość wózków transportowych powoduje, że są one usystematyzowane wedle przeróżnych kryteriów wynikających z ich cech konstrukcyjnych, czy też użytkowych. Wózki widłowe są szeroko wykorzystywanymi narzędziami służącym do transportu różnorodnych elementów.