Przemysłowe sprawy

Archiwum: wyżarzanie

wyżarzanie

Wyżarzanie jest to proces rozgrzewania stali do określonej temperatury, potem wygrzanie w tej temperaturze i studzenie

Wyżarzanie jest to proces nagrzewania stali do konkretnej temperatury, następnie wygrzanie w tej temperaturze i studzenie, by osiągnąć strukturę zbieżną ze stanem równowagi. Prędkość chłodzenia nie powinna być za duża, gdyż takie działanie uniemożliwia uzyskanie stanu równowagi stopu. Co oprócz tego należy wiedzieć odnośnie wyżarzania?

Wyżarzanie

Są nazwy, które jedynie osobom , które skończyły politechnikę mogą się z czymś skojarzyć. Chociaż trzeba przyznać, że niektóre terminy mogą być jakoś kojarzone, ale raczej bardzo często osoby nie studiujące kierunków ścisłych kojarzą niewłaściwie. Do tego typu pojęć należy na przykład: wyżarzanie. Jest to proces cieplnego obrabiania, który w zależności od tego, w jakim celu jest przeprowadzany, może może zachodzić w dwóch sytuacjach: poniżej lub powyżej temperatury krytycznej.