Przemysłowe sprawy

Archiwum: wyżarzanie

wyżarzanie

Wyżarzanie

Są nazwy, które tylko ludziom po politechnice mogą się z czymkolwiek skojarzyć. Chociaż trzeba stwierdzić, że niektóre terminy mogą być jakoś kojarzone, ale najczęściej osoby nie studiujące kierunków ścisłych idą złym tropem. Do tego typu pojęć należy m.in.: wyżarzanie. Jest to proces cieplnego obrabiania, który zależnie od tego, po, co jest robiony, może może zachodzić w dwóch sytuacjach: poniżej lub powyżej temperatury krytycznej.

Wyżarzanie jest to proces rozgrzewania stali do określonej temperatury, potem wygrzanie w tej temperaturze i studzenie

Wyżarzanie jest to proces nagrzewania stali do konkretnej temperatury, następnie wygrzanie w tej temperaturze i studzenie, by osiągnąć strukturę zbieżną ze stanem równowagi. Prędkość chłodzenia nie powinna być za duża, gdyż takie działanie uniemożliwia uzyskanie stanu równowagi stopu. Co oprócz tego należy wiedzieć odnośnie wyżarzania?