Przemysłowe sprawy

W jaki sposób uruchomić zakład przetwórstwa warzyw i owoców

koło samochodu
Zakład przetwórstwa owoców oraz jarzyn zajmuje się pierwotnym a także pogłębionym przerobem jarzyn oraz owoców na: susze, konserwy warzywno-mięsne, marynaty owocowe i warzywne, kompoty, dżemy, soki warzywne oraz owocowe, mrożonki warzywno-owocowe.
Typ wytwarzanych przetworów zależny jest głównie od pory roku.

W okresie sezonu letniego, zakłady stawiają przede wszystkim na napoje i soki, z kolei w zimie na dżemy, musy, marynaty itd. Mrożonki oraz susz mogą produkowane być bez względu od sezonu. Przetwórstwo jarzyn oraz owoców wymaga rejestracji jak też zatwierdzenia zakładu w rozumieniu regulacji o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rejestracyjnym organem jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Po zatwierdzeniu czy też warunkowym potwierdzeniu możesz zacząć działalność. Wniosek o zatwierdzenie zakładu należy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem działania.
koło samochodu
Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli zakład prowadzi jedynie obrót owocami oraz – świetna strona – warzywami, powinien poinformować o tym wojewódzkiego inspektora jakości handlowej produktów rolno-spożywczych należytego ze względu na własne miejsce zamieszkania bądź siedzibę. Osoby, jakie pracują w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw, muszą uzyskać scharakteryzowane przepisami prawa orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o nie występowaniu przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możność przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Jeżeli przetwórnie zajmują się na dodatek skupem, przechowywaniem a także sprzedażą grzybów, muszą zatrudniać grzyboznawców. Musisz też wyposażyć przetwórnię w konieczne przyrządy i narzędzia takie jak przykładowo chwytaki.