Przemysłowe sprawy

Tensometr i dynamometr, czyli charakterystyczne maszyny do pomiarów. Co dobrze jest o nich wiedzieć?

pomiary
Niemal każdy zdaje sobie sprawę, do czego służy termometr czy waga kuchenna. Na rynku dostępnych jest jednak znacznie więcej urządzeń, dzięki którym możemy dokonać rozmaitych pomiarów. Dynamometr, określany także siłomierzem użytkowany jest do mierzenia, jakiej wartości siła działa. Jego funkcjonowanie zazwyczaj bazuje na prawie Hooke’a, które stanowi, że odkształcenie elementu sprężystego jest wprost proporcjonalne do wartości siły, która działa. Dynamometr tworzy głównie sprężyna.

Tensometr
Źródło: wagi-elektroniczne.pl

Gdy działają na nią siły, można odnotować jej wydłużenie. Co więcej konstrukcja siłomierza obejmuje podziałkę. Dynamometr jest stosowany między innymi w technice, w atropometrii do pomiaru mięśni dłoni, w gospodarstwach domowych oraz w geodezji. Tensometr z kolei, nazywany odmiennie czujnikiem tensometrycznym to czujnik, dzięki któremu możemy mierzyć naprężenie. Tensometr to element wchodzący w skład wszystkich wag elektrycznych oraz urządzeń, które służą do mierzenia sił ściskających, rozciągających, naprężeń. Najczęściej stosuje się tensometry oporowe w trakcie pomiarów w laboratorium (zobacz extech) oraz pomiarów użytkowych.

Gdy przejdziesz do sedna kwestii, to pamiętaj, że możesz uzyskać pozostałe dane na przedstawiany temat – przeczytaj w serwisie (http://www.arapneumatik.pl/k-184-przemienniki-czestotliwosci-falowniki-parker) wszystko, co okazuje się niezbędne w tym miejscu.

Odróżniają się one tym, że są szczególnie czułe, niezwykle precyzyjne, nie ulegają drganiom i wstrząsom, są przystosowane do funkcjonowania w wysokich temperaturach i warunkach wysokiego ciśnienia.

tensometr
Źródło: wagi-elektroniczne.pl

Warto nadmienić, że mają małe rozmiary i jest możliwość umieszczania ich na zakrzywionych powierzchniach. Funkcjonowanie tensometru oporowego związane jest z właściwością fizyczną drutu metalowego. Chodzi o to, że zmienia on rezystację statyczną, gdy dochodzi do zmiany jego długości. Na komponent odkształcający się pod wpływem działania sił przykleja się drut oporowy, stosując określony klej. Odkształcenie, jakie zaobserwujemy na elemencie, na którym czujnik przykleiliśmy, będzie takie samo jak na materiale oporowym. Ze względu na to, jaki jest kształt i ułożenie elementu oporowego, wskazuje się tensometry wężykowe, tensometry kratowe, a także tensometry oporowe foliowe.