Przemysłowe sprawy

Do jakich zadań służą rozdzielnice, w jakiego typu zadaniach odnajdują się najkorzystniej? Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

mechanik samochodowy
Rozdzielnicą określa się zespół celowo zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz ze zbiorczymi szynami, różnorakimi połączeniami elektrycznymi oraz elementami izolacyjnymi i osłonami. Wszystko to służy do rozdziału energii elektrycznej. Rozdzielnice niskonapięciowe to elementy które składają się z jednego lub paru łączników niezbyt wysokiego napięcia, jakie bez problemu są w stanie współpracować z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi.

Ze względu na miejsce instalacji rozdzielnice sn jesteśmy w stanie podzielić na napowietrzne i wnętrzowe. W zależności od przeznaczenia oraz zastosowania jesteśmy w stanie wyróżnić między innymi rozdzielnice energetyczno-dystrybucyjne, jak i przemysłowe czy budowlane i mieszkaniowe. Pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych zewnętrznych można wyróżnić rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte i osłonięte.

Jednocześnie ze względu na sposób instalacji można podzielić je na naścienne, przyścienne i wolno stojące. Tego rodzaju urządzenia mogą być zrobione, jako stacjonarne i przenośne. W zależności od sposobu zrobienia części(polecamy hyundai części) mocujących i wsporczych oraz osłon części, jakie są pod napięciem, rozdzielnice

maszyny przemysłowe
Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

małego napięcia dzielimy na tablicowe, skrzynkowe oraz szafowe, jakie są używane w budynkach mieszkalnych. Ze względu na funkcje rozdzielnicy spełnianą w sieci rozdzielczej wyróżniamy też rozdzielnice główne, oddziałowe, ale i mieszkaniowe, szczególnie stosowane do zasilania komputerów, oświetlenia czy zasilaczy. Rozdzielnice wnętrzowe jesteśmy w stanie rozdzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich powinniśmy zaliczyć rozdzielnice główne, są one najbardziej istotną i elementarną jednostką kontrolno-zabezpieczającą w instalacji.

przemysł
Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com
To tego rodzaju urządzenie, które posiada urządzenia wewnętrznie zabezpieczone linie zasilające. Umieszczona jest dosyć często na najniższej kondygnacji budynku lub nawet w jego podpiwniczeniu, w dosyć bliskiej okolicy wyjścia ewakuacyjnego. Do kolejnej grupy powinniśmy zaliczyć rozdzielnice piętrowe, które pełnią funkcje pomiarowe, lecz również rozdzielcze i zabezpieczeniowe. Najbardziej korzystnie tego typu sprzęt zakupić w profesjonalnych sklepach, gdzie także zakupimy silniki ac (najbezpieczniejsze są silniki ac) i inne tego rodzaju niezbędne i niezawodne urządzenia.