Przemysłowe sprawy

Do jakich zadań służą rozdzielnice, w jakiego typu zadaniach odnajdują się najkorzystniej? Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Rozdzielnicą określa się zespół celowo zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz ze zbiorczymi szynami, różnorakimi połączeniami elektrycznymi oraz elementami izolacyjnymi i osłonami. Wszystko to służy do rozdziału energii elektrycznej. Rozdzielnice niskonapięciowe to elementy które składają się z jednego lub paru łączników niezbyt wysokiego napięcia, jakie bez problemu są w stanie współpracować z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi.

Ze względu na miejsce instalacji rozdzielnice sn jesteśmy w stanie podzielić na napowietrzne i wnętrzowe. W zależności od przeznaczenia oraz zastosowania jesteśmy w stanie wyróżnić między innymi rozdzielnice energetyczno-dystrybucyjne, jak i przemysłowe czy budowlane i mieszkaniowe. Pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych zewnętrznych można wyróżnić rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte i osłonięte.

Jednocześnie ze względu na sposób instalacji można podzielić je na naścienne, przyścienne i wolno stojące. Tego rodzaju urządzenia mogą być zrobione, jako stacjonarne i przenośne. W zależności od sposobu zrobienia części(polecamy hyundai części) mocujących i wsporczych oraz osłon części, jakie są pod napięciem, rozdzielnice

maszyny przemysłowe

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

małego napięcia dzielimy na tablicowe, skrzynkowe oraz szafowe, jakie są używane w budynkach mieszkalnych. Ze względu na funkcje rozdzielnicy spełnianą w sieci rozdzielczej wyróżniamy też rozdzielnice główne, oddziałowe, ale i mieszkaniowe, szczególnie stosowane do zasilania komputerów, oświetlenia czy zasilaczy. Rozdzielnice wnętrzowe jesteśmy w stanie rozdzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich powinniśmy zaliczyć rozdzielnice główne, są one najbardziej istotną i elementarną jednostką kontrolno-zabezpieczającą w instalacji.

przemysł

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com
To tego rodzaju urządzenie, które posiada urządzenia wewnętrznie zabezpieczone linie zasilające. Umieszczona jest dosyć często na najniższej kondygnacji budynku lub nawet w jego podpiwniczeniu, w dosyć bliskiej okolicy wyjścia ewakuacyjnego. Do kolejnej grupy powinniśmy zaliczyć rozdzielnice piętrowe, które pełnią funkcje pomiarowe, lecz również rozdzielcze i zabezpieczeniowe. Najbardziej korzystnie tego typu sprzęt zakupić w profesjonalnych sklepach, gdzie także zakupimy silniki ac (najbezpieczniejsze są silniki ac) i inne tego rodzaju niezbędne i niezawodne urządzenia.