Przemysłowe sprawy

Wybór sposobów badań nieniszczących

Do demaskowania niezgodności występujących w złączach zgrzewanych stosuje się przeróżne sposoby badań. Zależnie od odpowiedzialności a także klasy konstrukcji dobiera się poszczególne, indywidualne metody defektoskopii albo ich zespół składający się z kilku, w większości wypadków dwóch niezależnych sposobów badań równocześnie wykorzystywanych. Gdy dobieramy badania nieniszczące pod uwagę należy wziąć następujące czynniki: metody spawania, surowiec podstawowy, surowiec dodatkowy, stan jego obróbki, typ złącza i jego rozmiary, obrys elementu (dostępność, stan nawierzchni, etc.), poziomy jakości, spodziewane typy niezgodności spawalniczych oraz ich umiejscowienie.

infrastruktura techniczna

Autor: Andrew Hart
Źródło: http://www.flickr.com
Badania ultradźwiękowe . Zasada defektoskopii ultradźwiękowej to impulsowe wysyłanie do badanego materiału za pośrednictwem głowicy urządzenia ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wygenerowanej w przetworniku piezoelektrycznym, są więc to inne badania nieniszczące. W badanym obiekcie rozchodzące się fale zapewniają sygnał przepuszczalny (tak zwana technika przepuszczania) bądź sygnał odbity od nawierzchni albo od nieciągłości (technologia echa), jaki wraca do głowicy i po przetworzeniu na drgania elektryczne jest spostrzegany jako impulsy na ekranie oscyloskopu bądź notowany w pamięci komputera sprzężonego defektoskopem.

Głęboko ekscytuje Cię zgłębiana na tej stronie tematyka? W takim razie bez obaw kliknij tutaj, gdyż więcej odnajdziesz w treści.

W technikach tych stosuje się głowice pojedyncze nadawczo-odbiorcze albo głowice bliźniacze. Badanie możemy prowadzić manualnie bądź z zastosowaniem aparatury półautomatycznej lub zupełnie zautomatyzowanej, można wykorzystywać techniki przeszukiwania kontaktowego czy też zanurzeniowego albo (rzuć okiem) dopasowane do wskazanych celów inne strategie sprzężania. Sposoby UT zapewniają wykrywanie rozmaitych wewnętrznych niedociągłości w stykach zgrzewanych oraz półprodukcie podstawowym.

Jest możliwość umiejscawiania jak też rejestrowania przyuważonych niezgodności na głębokości i szerokości złącza. Badania ultradźwiękowe doskonałe będą do wykrywania niedociągłości płaskich (rys, braków wtopienia i przetopu), jakie mogą być trudne do wykrycia sposobem RT. Można badać bardzo grube materiały. Przy wytwórczości wielkoseryjnej proces badania można zautomatyzować (przy wytwarzaniu rur spawanych, ). Badanie ultradźwiękowe jest bardziej efektywne, szybsze oraz tańsze niż badanie RT.