Przemysłowe sprawy

Użycie wielu koniecznych urządzeń pneumatycznych

Sprzęt pneumatyczny coraz to nagminniej napotyka na konkurencję w formie urządzeń mechanicznych albo też elektrycznych. Są jednak niezaprzeczalne zalety, jakie pozwolą na przekonanie się do narzędzi pneumatycznych a także powietrza sprężonego.

powietrze jest dostępne wszędzie oraz jest go pod dostatkiem. Powietrze wyjściowe jest uwalniane do atmosfery dzięki czemu nie ma konieczności konstruowania linii zwrotnych jak to ma miejsce w przypadku układów hydraulicznych oraz elektrycznych. Sprężone powietrze może zostać transportowane na wielkie dystanse przewodami. Możemy zainstalować centralne stacje wytwarzające sprężone powietrze oraz dostarczać je do punktów zużycia ze sztywnym naciskiem roboczym. Energia zawarta w takim sprężonym powietrzu może być rozpowszechniana tymże sposobem do wielu zastosowań. Sprężone powietrze możemy składować w odpowiednich zasobnikach. Jeżeli pojemnik jest zintegrowany z siecią pneumatyczną kompresor będzie działał jedynie wtenczas gdy napór w zbiorniku spadnie poniżej poziomu krytycznego. Ponieważ zawsze istnieje jakiś zasób ciśnienia cykl pracy może być ukończony nawet w momencie dysfunkcji zasilania sieci. Ruchome zasobniki sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany układ przewodów – źródło. Urządzenia pneumatyczne takie jak podnośnik podciśnieniowy z reguły są znacznie lżejsze od współmiernych sprzętów elektrycznych.

przestrzeń

Autor: scx.hu
Źródło: scx.hu
duży magazyn w firmie

Autor: arileu
Źródło: http://www.flickr.com
Sprężone powietrze działa świetnie nawet w środowiskach w których zachodzą ogromne wahania temperatur albo temperatury są skrajne – napędy pneumatyczny. Może być stosowne przy ogromnie wysokich temperaturach dla przykładu do otwierania drzwi hutniczych pieców.

Narzędzia i linie pneumatyczne na jakich występuje brak szczelności nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa układu. Urządzenia mające napęd pneumatyczny oraz ich komponenty mają niski wskaźnik awarii.