Przemysłowe sprawy

Ultradźwiękowe mierniki do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru pułapu w zasobnikach

pomiar
Odpowiedni dobór hydrostatycznej sondy do pomiaru poziomu, realizującej wymagania rzeczywistych warunków pracy to fundament sukcesu pomiarowego. Pośród najważniejszych wyznaczników doboru sondy stanu cieczy wyróżniamy typ środowiska, jego temperaturę, także zwartość, a również wielkość pomiarową i długość przewodu.

Aparat tlenowy
Autor: koncentratortlenu.eu/
Pomiar poziomu ścieków czyniony jest za pomocą hydrostatycznych sond. Sonda służy do sprawdzianu pułapu cieczy w zbiornikach, studniach głębinowych, albo piezometrach, w zbiornikach z wodą uzdatnioną przeznaczoną do konsumpcji.

Zajmują Cię opracowane tutaj tematy? Jeśli tak, to super – udostępniamy specjalnie dla Ciebie darmowe wejście do kolejnej witryny.

Ultradźwiękowe mierniki do stałego, bezkontaktowego badania poziomu w zbiornikach otwartych i zamkniętych, zaś pojemnościowe sensory poziomu do ciągłego pomiaru pułapu płynów, także materiałów miałkich w studniach, zbiornikach, zasobnikach, silosach.

Zmierzone ciśnienie hydrostatyczne odpowiada wprost wielkości słupa cieczy od spodniego poziomu miejsca pomiaru do stanu powierzchni medium. Ilość zapełnienia wyliczana jest z odległości od nawierzchni medium do punktu pomiarowego. Moc ciężkości słupa płynów, czyli ciśnienie hydrostatyczne, nie jest natomiast wprost proporcjonalne do stopnia napełnienia, lecz również przekształca się zależnie od ciężaru właściwego medium i siły ciężkości.

Oprócz bezpośredniego pomiaru stanu, wykonalne jest również późniejsze wyznaczenie objętości, masy, czy też gęstości produktu w zasobniku.

W takich sytuacjach uwzględnia się geometrię i rozmiary zasobnika, oraz właściwości fizyczne medium. Jest obszerny dobór procedur pomiarowych. Rozróżnienie badań poziomu wynika z charakteru artykułu ocenianego.