Przemysłowe sprawy

Archiwum: Rozmiar

Rozmiar

Węże przemysłowe – podstawowy element instalacji

producent węży gumowych
Połączenia sprężyste pełnią w instalacjach różnorodne role: podłączanie ruchomych zasobników transportowych, umożliwienie realizowania określonych działań przez maszyny a także urządzenia przy jednoczesnym ciągłym doprowadzaniu medium czy izolacja od wibracji czy naprężeń pochodzących od pracujących urządzeń a także wiele innych charakterystycznych zadań.