Przemysłowe sprawy

Archiwum: Rachunkowość

Rachunkowość

Jak zaksięgować pomysł

dokumenty przedstawiające wartości niematerialne i prawne
Spytani o to, co jest potrzebne do funkcjonowania jakiejkolwiek firmy zapewne gros z nas wyszczególni budowle, maszyny, naturalnie ludzi, zatem kapitał ludzki. Wszystko to prawda, ale nie wystarczy to do dobrego funkcjonowania firmy. Najważniejszy będzie pomysł na działalność, to znaczy co mamy robić i jak by odnieść sukces. Nie można pomysłu zważyć albo zmierzyć, a jednak jest istotny.