Przemysłowe sprawy

Prefabrykaty utworzone z betonu – zwyczajny beton nie wyłącznie do budowy

Prefabrykaty z betonu kojarzą się głównie z budowlanką, jednak gotowe fragmenty z betonu coraz to częściej stosuje się również przy budowie dróg, ogrodzeń czy wręcz przy wykańczaniu publicznej przestrzeni.
Najczęściej po prefabrykaty betonowe sięga się w wypadku inwestycji budowlanych, przy czym tyczy się to zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i komercyjnego.

Galanteria betonowa firmy AWBUD

Autor: AWBUD
Wytwórcy proponują betonowe gotowe ściany, zaś betonowe bloczki stosuje się do szalunków, budowania stropów i do robót wykończeniowych. Dużym uproszczeniem w budowie są prefabrykowane schody albo kominy, jakie mogą być tworzone też z bloczków kominowych. W komercyjnym budownictwie oraz w inwestycjach mieszkaniowych wielorodzinnych wykorzystuje się też prefabrykowane ściany pełne, które mogą być murami wewnętrznymi bądź zewnętrznymi. Ich plusem jest fakt, iż można w nich przycinać konieczne otwory okienne a także drzwiowe. Drugi rodzaj skończonych ścian z betonu są to ściany warstwowe złożone z minimum dwóch warstw. Najczęściej napotykane ściany warstwowe są to mury złożone z części nośnej, izolacyjnej jak też elewacyjnej. Mury warstwowe stosowane są tylko do konstrukcji zewnętrznych ścian.
KOŁO

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Identycznie istotne są drogi dla pieszych – prefabrykanty dla energetyki. W tym przypadku sięga się po betonowe (http://bazalt.pl/) płyty chodnikowe oraz po kostkę betonową o zróżnicowanej wielkości jak też fakturze. Takie gotowe bloczki betonowe (zobacz dostawcę kruszywa do betonu) z sukcesem zastąpić mogą kruszywa drogowe –

W wyższym stopniu dekoracyjna kostka, o fakturze zbliżonej do wyglądu drewna czy też kamienia, bywa stosowana w okolicach domów mieszkalnych i w parkach. Prefabrykaty betonowe użytkuje się też do konstruowania dróg. W szczególności użytkuje się tam płyty betonowe, popularne są również ażurowe płyty betonowe, jakie wykorzystuje się aby zabezpieczyć pochyłości, groble czy rowy melioracyjne.