Przemysłowe sprawy

Pod jakimi względami można by rozdzielić stal oraz co to w ogóle są stopy metali?

płótno - przemysł
Wszyscy posiadamy w domu przeróżne przedmioty, które zostały wyprodukowane ze stopu żelaza oraz węgla. Zawartość tego ostatniego składnika nie przekracza 2,11%.

Stop taki jest plastycznie przerobiony oraz obrabialny za pomocą ciepła.
płótno - przemysł
Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com

Stal (Aner) koło żelaza oraz węgla zawiera zwykle również odmienne składniki. Do pożądanych składników zaliczane są głównie metale (nikiel, mangan, miedź czy tytan). Pierwiastki takie jakimi są azot czy też siarka oraz dodatki niemetaliczne (głównie tlenki fosforu) zwane są zabrudzeniami. Im większa jest zawartość węgla (a tym samym współudział twardego i kruchego cementu), tym większa twardość stali. Przekazywana jest ona w postaci różnych towarów hutniczych – jako wlewki, pręty w kształcie okręgu, w kształcie kwadratu, sześciokątne, rury w kształcie okręgu, profile zamknięte oraz rozwarte (kątowniki, ceowniki, dwuteowniki).
Stal można rozdzielić ze względu na objętość węgla i strukturę wewnętrzną (eutektoidalna oraz np.

To dobry moment, żeby dowiedzieć się więcej danych na opisywany temat – potrzebne będzie tylko oficjalne źródło (https://www.mercor.com.pl/pl/produkty/zabezpieczenia-konstrukcji/systemy-natryskowe/mcr-tecwool-f-natryskowy-system-zabezpiecze%C5%84-ogniochronnych/), które przybliży potrzebne informacje.

nadeutektoidalna) czy też przez wzgląd na wykorzystanie (konstrukcyjna, żaroodporna czy też stal Hadfielda). Stal można również rozdzielić przez wzgląd na rodzaj i współudział składników stopowych. Taka stal, w jakiej oprócz karbonu istnieją odmienne dodatki stopowe zawierające od paru do nawet kilku dziesiątek %, mogą zmienić w znaczący charakterystykę metalu.

Dodatki stopowe można dodawać by podwyższyć hartowność stali, uzyskać większą wytrzymałość metalu, zmienić jej niektóre cechy fizyczne i chemiczne. Stale stopowe, zwykle bardzo kosztowne, stosowane są w zastosowaniach specjalistycznych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.