Przemysłowe sprawy

Archiwum: mikroprocesory

mikroprocesory

Moduły linowe nowością w branży przemysłu

maszyna przemysłowa
Na początku XX w. miał miejsce ostatni akt rewolucji przemysłowej jakiej początków można szukać jeszcze 100 lat wcześniej. Wydarzeniem tym była przemiana metody wytwórczości. Miast realizować cały wyrób na jednym stanowisku ręcznie, składanie pojazdu podzielono na fazy i składano z wielkiej ilości identycznych elementów. Przyśpieszyło to proces produkcji oraz zredukowało koszty tak, że pojazd stał się z czasem dobrem powszechnym nie zaś luksusowym.