Przemysłowe sprawy

Metody używane do dokładnego określenia usterki na materiałach przewodzących

Diagnostyka uszkodzeń energetyczny, które zaistniały na różnego typu elementach przesyłowych jest niebywale ciężka do określenia. Gdyby nie najnowsze techniki oraz sprzęty, nie byłaby możliwa do określenia, bez bezpośredniego zbadania danego elementu.

instalacje elektryczne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com

Dość często wiązałoby się to z odkopywaniem na całej długości linii przesyłowej. Inaczej każda dysfunkcja wiązałaby się z wyjątkowo dużymi kosztami jej zdiagnozowania jak i określenia dokładnej lokalizacji usterki. Więc z pomocą przychodzą nowe technologie, jakie nadzwyczaj dokładnie określą miejsce usterki. Jednym z tych sposobów dokładnego określania miejsca usterki będzie zrealizowanie badań wiroprądowych. Co to jest oraz jak się robi badania wiroprądowe ()?

Badanie (zobacz rejestr znaków towarowych) taką metodą opiera się na wyprodukowaniu prądów wirowych w badanym elemencie. Dzięki polu magnetycznemu ma się możliwość za pomocą prądów wirowych jest się w stanie rozkodować zmiany, jakie powstały na drodze prądów dzięki temu ma się możliwość odnaleźć miejsce, gdzie (wróć) te zmiany będą odnotowane. Dzięki czemu ma się możliwość odszukać miejsce wady na linii przesyłowej. Atutami owej metody będzie to, iż w bardzo szybkim czasie ma się możliwość nadzwyczaj dokładnie, pod względem lokalizacyjnym usterki oraz przecięcia na surowcach, gdzie brakuje przewodności na surowcu. Diagnozom poddaje się materiały, które przepuszczają prąd, czyli zazwyczaj metale, z których wykonane będą linie przesyłowe. Drugą metodą badań są badania penetracyjne pt, jakie będą jednym z najstarszych wykonywanych diagnoz. Sposobność ta znana jest od ponad stu lat jak i będzie jedną z najbardziej rozpowszechnionych.

elektryka

Autor: U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region
Źródło: http://www.flickr.com
Badania te będą to tzw. analizy powierzchniowe, które mogą być używane do diagnoz materiałów metalicznych i niemetalicznych. Metoda ta w przeciwieństwie do pierwszej opisywanej metody, jest znacznie bardziej czasochłonna oraz wymaga bardzo znakomitego przygotowania surowca diagnozowanego.Prócz tego dla doskonalszego zobrazowania wyniku analiz ma się możliwość wykorzystać technikę fluorescencyjną. Badania penetracyjne pt mogą zostać także wykorzystywane do analiz szczelności surowców oraz badań porowatości surowców. Obecnie dzięki tak ogromnemu zastosowaniu, pomimo czasochłonności przyszykowań będą bardzo często wykorzystywane (moja strona internetowa).