Przemysłowe sprawy

Metoda odlewania metali

Odlewanie metali w swej najprostszej odmianie polega na formowaniu elementów metalowych, które będą bezproblemowe w dalszej obróbce.
Odlewanie jest technologią uzyskiwania przedmiotów za pomocą wypełniania form ciekłym metalem albo tak zwaną stopą.

Odlewnie (odlewnie aluminium ALWRO) wykonują odlewy z żeliwa, stopów aluminium a także miedzi. Odlew wykorzystuje się wówczas kiedy inne technologie byłyby nadto kosztowne. Technologią odlewania możemy wyrobić przedmioty o nadzwyczaj wymyślnych kształtach z niezwykle dużą dokładnością przykładowo tłoki, napędy – http://www.afg.poznan.pl/ -, obudowy, utensylia. Odlewanie może być procesem prostym, albo skomplikowanym. Całość zależy od tego jaki układ pragniemy otrzymać a także jaki surowiec obrabiamy.
odlewnie

Autor: Umbrela Verde
Źródło: http://www.flickr.com
Z technicznego punktu spostrzegania każdy obiekt odlany w formie jest zwany odlewem. Jednakże na ogół nazywa się w taki sposób jedynie te przedmioty, które nie wymagają wcale bądź niemal wcale dalszej mechanicznej obróbki. Jednakże na ogół wzorzec różni się trochę od ostatecznej formy odlewu ze względu na niezbędność uwzględniania różnych elementów technologicznych istotnych dla poprawnego zrealizowania skomplikowanych odlewów. Im bardziej skomplikowany kształt ma mieć odlew tym trudniej będzie zrobić właściwą formę. Najpowszechniej spotykanym kłopotem, który musi być rozwiązany jest obecność tzw. podcięć. To wgłębienia czy występy uformowane tak, że foremki nie dałoby się odseparować od odlewu po jego zastygnięciu.

Wzorce z jakich wykonuje się odlewnicze formy są troszeczkę większe od wyrobów końcowych. Jest to konieczne, gdyż tuż po zestaleniu, kiedy metal jest jeszcze gorący, odlewy są trochę większe aniżeli się wymaga, jednak obkurczają się gdy metal ostygnie.