Przemysłowe sprawy

Małe badania – wielkie wyniki. O niezbędności i przydatności doświadczeń, które pozwalają nam zrozumieć różne zjawiska

testy
Jak ważne są różnorodnego typu dochodzenia, przeprowadzone inspekcje i inne tego typu praktyki, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Jakby się nad nimi głęboko zastanowić to stanowią one dużą część naszego życia, ale są bez negowania konieczne, by wolno było jak |najlepiej żyć.

testy
Autor: Iqbal Osman
Źródło: http://www.flickr.com
Przeróżnego rodzaju badania i certyfikacje liczą się w świecie medycyny, ale także każdego pacjenta. Inne, jak na przykład badania mikrobiologiczne służą do wyznaczenia dużej ilości atrakcyjnych zjawisk (więcej na stronie).

Takie badanie sprzyja znalezieniu drobnoustroju chorobotwórczego w klinicznym materiale, a w konsekwencji rozpatrzenie jego podatności na antybiotyki. To dochodzenie składa się z kilku etapów. W pierwszym badamy posiew i przeprowadzamy hodowlę drobnoustrojów. Drobnoustroje tlenowe przeważnie wymagają do rozwoju 18-24 godzin inkubacji, lecz mimo tego to bakterie beztlenowe (niektóre tlenowe) i grzyby wielokrotnie potrzebują przedłużonej inkubacji do 48-96 godzin. Zdarza się, że trzeba nawet poczekać kilka tygodni. W drugim etapie mamy izolację i identyfikację drobnoustroju przy pomocy testów ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych.

W trzecim etapie musimy oznaczyć wrażliwość drobnoustroju na leki. W większości wypadków używana metoda to dyfuzjno-krążkowa. Dzięki niej zdołamy zakwalifikować dany drobnoustrój do jednej z trzech wersji. Mamy następujące do wyboru: oporny, średnio wrażliwy i wrażliwy. Szczepy połowicznie wrażliwe świadczą o tym, iż nie można zaplanować sukcesu terapeutycznego. http://www.tuv.com/pl/

badania
Autor: CIAT
Źródło: http://www.flickr.com
Ale jesteśmy w stanie go uzyskać w przypadku, gdy zdołamy dostarczyć wyższą porcję antybiotyku. Pozytywna przemiana także zajdzie, jeśli możemy zwiększyć częstotliwość jego podania. Istnieją także dodatkowe metody diagnostyki wrażliwości na leki. Przykładowo metoda rozcieńczeniową.

W takich badaniach wybitnie znaczący jest rezultat. Finalny wynik dodatni jest wydawany, gdy zrealizowany pozostanie przebieg identyfikacji drobnoustroju, a tym samym będzie wykonalne jego oznakowanie wrażliwości na leki. Ujemny wynik wydawany jest w momencie, gdy po okresie inkubacji (24-48 godzi – posiew krwi i 5 dni – płyn mózgowo-rdzeniowy) nie stwierdzono wzrostu drobnoustrojów.