Przemysłowe sprawy

Kryteria oraz postawy oceny jakości artykułów

Przez jakość towaru rozumiemy całokształt cech charakteryzujących sto­pień jego użytkowej wartości. Wszelki produkt odznacza się wieloma charakterystycznymi ­właściwościami, które składają się na jego jakość.
Cechami charakteryzującymi jakość jabłka są: odczucie smakowe, barwa, rozmiar, brak uszkodzeń, zawartość enzymów.

Własnościami określającymi jakość widelca są: staranność wykończenia, wielkość, sprężystość, funkcjonalność jak też stylistyka kształtu, zgodność formy ze współczesną modą, trwałość. Powyższe przykłady zaświadczają, że podstawami jakości artykułów są: budowa i cechy fizyczne, skład chemiczny, funkcjonalność kształtu, wygląd oraz zgodność z modą, trwałość itp.

Czy znasz już tak świeży wpis (http://bioanalytic.com.pl/o-firmie/zespol/)? Znajdziesz tam naprawdę sporą ilość atrakcyjnych wiadomości na ciekawy dla Ciebie temat. Zobacz a nie będziesz żałować!

Zdolność zaspokajania wymagań, zatem użyteczność towaru, uważamy za najważniejszy miernik jakości. Odbiorca towaru ze względów ekonomicznych będzie zainteresowany jak największą jego trwałością, natomiast interesy producenta mogą być zupełnie inne, sprzeczne z interesami klienta. Muszą zatem istnieć bezstronne kryteria oceny jakości towaru. Wyznacznikami owymi są normy, umowy jak też inne dokumenty ustanowione poprzez PKNMiJ. Jeżeli idzie o usługi informatyczne, pewnym z kryteriów oceny jakości będzie na pewno bezpieczeństwo informacji.

środowisko
Ocena klasy poczyniona na bazie normy jest oceną obiektywną, poczynioną na podłożu dokumentu uznanego zarówno poprzez wytwórcę, jak także przez konsumenta. Rezultaty badania dadzą się powtórzyć. Norma stoi na straży biznesów zaciekawionych stron, zatem dostawcy i klienta. By sprawdzić więc jakość (kliknij po szczegóły) towaru, powinno się ocenić jego adekwatność z normą, wykorzystując równocześnie przewidziane normą metody badań jakości, przykładowo badania wytrzymałościowe. Nie zawsze jednak dysponujemy normą jako świadectwem, na podłożu którego opiniujemy zgodność faktycznej jakości to­warów z wymaganiami postulowanymi poprzez normę.

Produkujemy czasami towary, dla jakich normy nie opracowano ze względu na reprezentatywne cechy produktu, przez wzgląd na nagłe zapotrzebowanie na nowiutki towar, ze względu na niedużą serię produkowanego artykułu etc. Towary owe producent zapewnia od­biorcy na podstawie układu handlowego, a więc umowy.