Przemysłowe sprawy

Kiedy potrzebne są zasobniki akumulacyjne a także buforowe?

ciśnienie
pojemniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. różne funkcje, zależnie od swej pojemności oraz sposobu włączenia w obieg.
Należycie dobrane, powiększają sprawność całego układu – poprawia się palenie w kotle oraz dystrybucja ciepła.

ciśnienie
Autor: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab
Źródło: http://www.flickr.com
zbiorniki buforowe
Autor: mtneer man
Źródło: http://www.flickr.com/
Spada także emisja zanieczyszczeń. Zaś niektóre instalacje, wyjątkowo z kilkoma źródłami ciepła (dla przykładu kocioł oraz kominek z płaszczem wodnym), w praktyce nie są w stanie poprawnie pracować bez zasobnika wody grzewczej.
Co się stanie w zwyczajnej instalacji, bez zasobnika akumulacyjnego albo buforowego, kiedy przepływ wody przez kaloryfery będzie przerwany, na przykład przez ich głowice termostatyczne na zaworach? Ustanie ruch wody w całym układzie – również poprzez kocioł. Bilans wszak powinien wyjść na zero – jak dużo wody wypłynie z kotła, tyle powinno przejść przez grzejniki, a następnie wrócić do kotła. Niestety kocioł potrzebuje do pracy pewnego minimalnego transferu wody. Kiedy większość zaworów przygrzejnikowych pozostanie zamkniętych, ten warunek może nie zostać ziszczony. A wówczas obieg wody ustaje w całej instalacji, choć nie wszystkie Wnętrza nagrzały się wystarczająco. Między kocioł i grzejniki umieśćmy teraz pojemnik klikaj wody z doprowadzonymi 4 króćcami. Co się stanie, jeżeli w takowym układzie zamkniemy transfer wody poprzez większość kaloryferów? Ano nic , kocioł będzie działał dalej.

Jedynie cząstka przepływającej przez kocioł wody zacznie cyrkulować w nieco krótszym obiegu. Tego rodzaju zbiorniki (oceń producent zbiorników na www.hmlnosewicz.pl/) buforowe uniezależniają transfer poprzez kocioł od przepływu poprzez kaloryfery, pełni więc rolę tzw. sprzęgła hydraulicznego.