Przemysłowe sprawy

Interesująca historia każdej dróg z asfaltu

kleje
W obecnych czasach, ludziom żyje się znacznie łatwiej niż kilka dekad wcześniej. To wszystko z pomocą wielkiego rozwoju nauki w praktycznie poszczególnym jej dziale.

Medycyna pozwala traktować kiedyś groźne schorzenia mniej poważnie, zdobyczami informatyki są na pewno ciekawe telefony, w których znajdują się zaawansowane oprogramowania. Także w infrastrukturze miał miejsce poważny progres.

na

Asfalt drogowy w swojej obecnej, nowoczesnej postaci, to nowy twór – sprawdź informacje. Jego współczesna, syntetyczna forma, to udoskonalony materiał naturalny, jego złoża odnajdywane były już w starożytności, używano ich do budowy domów. Jako pierwsi do wykładania nawierzchni asfalt użyli Rzymianie, lecz dopiero w roku tysiąc sześćsetnym w Szwajcarii dokonano podziału, odróżniając asfalt drogowy od smoły. Aż do końca XIX stulecia do wykładania nawierzchni używano bloki skalne z asfaltu. Lecz pod koniec tamtego stulecia, w Stanach Zjednoczonych wynaleziono nową technologię, umożliwiającą wytwarzanie asfaltu z ropy naftowej – wtenczas nastąpił największy progres.

pomiar
Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
kleje
Autor: Selena SA
Lecz pierwsze Autostrady zbudowano we Włoszech w 1920 – służyły one jedynie samochodom, jak świadczy sama nazwa. Kilka lat potem w Stanach a także w Rzeszy zaczęto wzmożoną budowę jezdni tego rodzaju, do których oczywiście używany był asfalt drogowy. W naszym kraju dopiero w 1918 roku zaczęto używać tego materiału na dużą skalę, lecz na prawdziwe autostrady trzeba nam było jednak jeszcze długo poczekać. Do dnia dzisiejszego, nasz kraj jest daleko daleko za czołówką europejską w tej kwestii.

Kiedy zaczęto na szeroką skalę stosować syntetyczny asfalt do budowy ulic, w końcu można było stosunkowo tanim kosztem zbudować mocne nawierzchnie.

Czy po przeczytaniu opisywanego tematu posiadasz wątpliwości? Jeśli tak, to wejdź tutaj i poznaj więcej detali w odniesieniu do prezentowanej tematyki.

Będzie on elastyczny, nie straszne mu są ani wysokie ani niewielkie temperatury, niezwykle łatwo w nim zatamować wszelkie dziury.