Przemysłowe sprawy

Archiwum: działania

działania

Odzież ochronna w zakładach pracy

odzież ochronna
Odzież wykorzystywaną w zakładach pracy dzielimy na dwa rodzaje: roboczą i ochronną. Na czym polega różnica między nimi? Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodnie z normami odpowiednimi dla zagrożenia z którymi pracownik ma do czynienia.

Odzież robocza to odzież, którą pracownik nosi tylko do wykonywania prac, przy których występuje intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia i/lub czynniki w procesie pracy powodują przyśpieszone niszczenie odzieży. Chroni nie tylko przed zabrudzeniem, ale również zapobiega przed przedwczesnym zniszczeniem odzieży prywatnej. Odzież roboczą stosuje się również w zakładach pracy gdzie obowiązuje bezwzględna czystość produktów.

Certyfikacja pracowników w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych jako wyznacznik kontroli jakości

spawanie
Stosowne uprawnienia zespołu to podstawa bezpiecznej i efektywnej pracy. Wizytator w razie kontroli na pewno będzie chciał zobaczyć dokumenty i certyfikaty personelu do wglądu. Dobrze jest szybciej postarać się o ten typ certyfikacji dla wszystkich pracowników nadzorujących działania na produkcji związane ze spawaniem, zgodnie z wyznaczoną normą. Praktykowanie sprawdzonych procesów oraz nowoczesnego systemu zarządzania spowoduje, że spawanie będzie odbywało się zgodnie ze wszystkimi wytycznymi.