Przemysłowe sprawy

Czym jest masa bitumiczna i w jaki sposób jest pomocna w budowie dróg? Jak trzeba ją używać?

Masa bitumiczna to różnoraka mieszanka kruszywa, lepiszcza oraz wypełniacza wykorzystywana do wielu zadań, przeważnie zaś w budownictwie drogowym. Taki proces produkcji wygląda tak, że gorące kruszywo przesiewa się przez sita oraz rozdziela na frakcje. Gromadzi się je w komorach, z nich zaś wagowo jest dozowane do mieszalnika.

Lepiszcze ogrzewa się w kotłach do bitumu, stamtąd natomiast po ogrzaniu jest podawane pompą do mieszalnika wytwórni.
Do budowy dróg stosowane są między innymi mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno, których stopień uziarnienia wynosi 0-8 i 0-10 mm.. Tworzy się je z mieszaniny kruszywa łamanego oraz modyfikowanego asfaltem upłynnionym. Taki produkt jest idealnie przygotowaną mieszanką barwy czarnej, nie wykazuje też tendencji do spływania lepiszcza z kruszywa. Taka mieszanka z masy bitumicznej jest doskonała do robienia cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych, jak i z betonu cementowego, jednocześnie wypełniania ubytków, wybojów lub wypełniania przestrzeni wokół kanałów lub płyt mas bitumicznych. Masa bitumiczna świetnie się sprawdza do wyrównania i wyprofilowania nawierzchni (skorzystaj z oferty na nawierzchnie na place zabaw: http://www.interchemol.com.pl/produkty/nawierzchnie-poliuretanowe/na-place-zabaw) dróg jak również chodników, wytrzymuje wartości temperaturowe od – 20 do + 40.
Droga w góry

Autor: Frank Kovalchek
Źródło: http://www.flickr.com
Jak się powinno stosować taki środek wykonany z masy bitumicznej? Musimy wszystko wykonywać we właściwej kolejności, by mieć pewność, iż praca będzie jak najlepsza oficjalne źródło. Na początek miejsce naprawiane trzeba dokładnie wyczyścić z różnorodnego rodzaju elementów luźnych tj. piasek czy pył. Ogólnie to gruntowane nie jest potrzebne, no chyba, że ubytek znajduje się w nawierzchni betonowej albo starej. Takie ubytki należy wypełnić najczęściej mieszanką, którą trzeba zagęścić. Najkorzystniej do tego celu wybrać płytę wibracyjną, możemy także zrobić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. Wypełnienie powinno się tak przeprowadzać, aby od razu po zagęszczeniu taka mieszanka wystawała około 3 do 5 milimetrów wyżej poziomu nawierzchni. Jednowarstwowo warto wypełniać do pięciu centymetrów głębokości. Jak jednak ubytek jest bardziej głęboki to warto go wypełniać warstwami, a przy tym za każdym razem je zagęszczać.
Podczas naprawy dróg w warunkach zimowych, kiedy temperatury spadają poniżej zera stopni Celsjusza, przez zastosowaniem mieszanki należy przenieść ją na wiele godzin do miejsca ogrzewanego.

Nasze nowe wpisy są tak samo pociągające, jak ten. Więc kliknij w link tutaj zwalczanie nieuczciwej konkurencji i oglądaj szczegółowe informacje. Zapraszamy!

To spowoduje, że produkt będzie zachowywał lepszą plastyczność.

Musimy o tym pamiętać, ażeby prace nie poszły na marne. Jeśli bowiem będzie zaniedbywać jakiś etap dodawania masy bitumicznej może tak być, że coś jest nie tak, a naszą pracę musimy poprawiać. Żeby nie dopuścić do tego rodzaju sytuacji trzeba stosować się do instrukcji wykonania, a w tym mamy nadzieję pomoże też ten artykuł.