Przemysłowe sprawy

Co to jest MiLoG oraz jak on w praktyce działa?

Od jakiegoś czasu działa na obszarze RFN pewna kontrowersyjna ustawa mówiąca o płacy minimalnej. Swymi przepisami dotyka przede wszystkim transporterów z branży spedycyjnej i tyczy się wielkości ich płacy podczas ich przebywania u naszego zachodniego sąsiada.
Wg tej federalnej ustawy na obszarze Niemiec funkcjonuje ustalona stawka godzinowa.

malowanie

Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Przepisy, które narzuciły tę stawkę mają odniesienie zarówno do kierowców niemieckich, jak i tych, którzy nie są obywatelami tego państwa. Kwota ta wynosi pięćdziesiąt euro brutto za godzinę pracy. W wyniku obowiązywania rozporządzenia pod nazwą MiLoG, każda spółka, która chce wykonywać czynności transportowe na obszarze Niemiec, powinna powiadomić o tym fakcie tamtejszy urząd celny, czyli Bundesfinanzdirektion West jeszcze przed wjazdem konkretnego tira do tego państwa. Czynność zgłoszenia można by dokonać poprzez wysłanie formularza (033037) za pomocą faksu albo maila. W dokumencie tym dany biznesmen musi zadeklarować się do respektowania uzgodnień dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest także przechowywanie właściwej dokumentacji i udostępnienie jej (w j.

Zaciekawiły Cię zagadnienia, które teraz znalazłeś w tym materiale? Jeżeli tak, to dodatkowo zweryfikuj ofertę u źródła (https://www.minemaster.eu/face-drilling-rigs), a uznasz, że wszelkie dane są autentyczne.

niemieckim) na żądanie strony niemieckiej.

W formularzu trzeba wyszczególnić wszelkiego typu operacje komunikacyjne, które będą wykonywane na terenie RFN. Jeżeli w praktyce wystąpią zmiany odnoszące się do np. docelowego miasta, nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie niemieckiej administracji. Jeżeli jednak przemiany dotyczą konkretnych kierujących, urząd powinien być o tym powiadomiony.

Aby właściwie wyliczyć kwotę należną kierowcy za jego pracę, należy uwzględniać wszystkie przeprowadzane przez niego czynności, czyli między innymi: prowadzenie środka lokomocji, załadunek, dozór oraz pomoc osobom, które wysiadają z/do tira i czynności spedycyjne.