Przemysłowe sprawy

Co to jest MiLoG oraz jak on w praktyce działa?

malowanie
Od jakiegoś czasu działa na obszarze RFN pewna kontrowersyjna ustawa mówiąca o płacy minimalnej. Swymi przepisami dotyka przede wszystkim transporterów z branży spedycyjnej i tyczy się wielkości ich płacy podczas ich przebywania u naszego zachodniego sąsiada.
Wg tej federalnej ustawy na obszarze Niemiec funkcjonuje ustalona stawka godzinowa.

malowanie
Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Przepisy, które narzuciły tę stawkę mają odniesienie zarówno do kierowców niemieckich, jak i tych, którzy nie są obywatelami tego państwa. Kwota ta wynosi pięćdziesiąt euro brutto za godzinę pracy. W wyniku obowiązywania rozporządzenia pod nazwą MiLoG, każda spółka, która chce wykonywać czynności transportowe (oznakowanie dróg transportowych) na obszarze Niemiec, powinna powiadomić o tym fakcie tamtejszy urząd celny, czyli Bundesfinanzdirektion West jeszcze przed wjazdem konkretnego tira do tego państwa. Czynność zgłoszenia można by dokonać poprzez wysłanie formularza (033037) za pomocą faksu albo maila.

Nie jesteś pewien odnośnie tamtego problemu? Najlepiej sprawdź szczegóły przenośnik łańcuchowy opublikowane właśnie na tej stronie. Wszystko było dogłębnie wyjaśnione.

W dokumencie tym dany biznesmen musi zadeklarować się do respektowania uzgodnień dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest także przechowywanie właściwej dokumentacji i udostępnienie jej (w j. niemieckim) na żądanie strony niemieckiej.

W formularzu trzeba wyszczególnić wszelkiego typu operacje komunikacyjne, które będą wykonywane na terenie RFN. Jeżeli w praktyce wystąpią zmiany odnoszące się do np. docelowego miasta, nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie niemieckiej administracji. Jeżeli jednak przemiany dotyczą konkretnych kierujących, urząd powinien być o tym powiadomiony.

Aby właściwie wyliczyć kwotę należną kierowcy za jego pracę, należy uwzględniać wszystkie przeprowadzane przez niego czynności, czyli między innymi: prowadzenie środka lokomocji, załadunek, dozór oraz pomoc osobom, które wysiadają z/do tira i czynności spedycyjne.