Przemysłowe sprawy

Archiwum: Grudzień 2017

Wyżarzanie jest to proces rozgrzewania stali do określonej temperatury, potem wygrzanie w tej temperaturze i studzenie

wyżarzanie
Wyżarzanie jest to proces rozgrzewania stali do ustalonej temperatury, następnie wygrzanie w tej temperaturze oraz studzenie, aby osiągnąć strukturę zbieżną ze stanem równowagi. Prędkość chłodzenia nie powinna być zbyt duża, ponieważ takie działanie hamuje uzyskanie stanu równowagi stopu. Co jeszcze trzeba wiedzieć odnośnie wyżarzania?